لایگر بزرگ‌ترین گربه‌سان زنده‌ی جهان است. رکورد گینس بزرگ‌ترین گربه‌سان زنده‌ی جهان به نام یک لایگر به نام هرکول ثبت شده است. این حیوان یک شیببر (لایگر) می‌باشد که در یک منطقه‌ی حفاظت شده در کالیفرنیای جنوبی ایالات متحده نگهداری می‌شود. طول ای حیوان ۳٫۳۳ متر و ارتفاع آن ۱٫۲۵ متر است و ۴۱۸٫۲ کیلوگرم وزن دارد. این جیوان در واقع یک حیوان هیبریدی و دورگه است.

لایگر بزرگ‌ترین گربه سان زنده‌ی جهان

لایگر

شیببر جانوری دورگه میان شیر نر و ببر ماده است. شکل جسمانی آن مانند یک شیر بزرگ راه‌راه است. شیببر در طبیعت بسیار کمیاب است، چرا که مرز قلمروهای شیران و ببران به ندرت در یک مکان بر یک دیگر مطابق می‌شوند. در واقع، تنها جای باقی‌مانده که هر دو جانور را در بر می‌گیرد جنگل گیر در هندوستان است. افزون بر این، شیران گروهی زندگی می‌کنند حال آن که ببر جانوری گوشه‌گیر است. رشد شیببر هم از شیر و هم از ببر بیشتر است به دلیل نداشتن ژن محدود کننده‌ی رشد در طی عمرش پیاپی رشد می‌کند و به نقطه‌ای می‌رسد که بدنش دیگر تحمل اندازه‌اش را ندارد. شیببر نر نابارور است اما شیببر ماده معمولا بارور خواهد بود و با شیر یا ببر نر امکان باروری آن وجود دارد. نمونهٔ مقابل آن که فرآورد تولید مثل ببر نر با شیر ماده‌است ببشیر نامیده می‌شود. برعکس شیببر، ببشیر از پدر ومادر خود کوچک تر است و رشد محدودی دارد.

با توجه به این که این جانور از جفت‌گیری شیر نر و ببر ماده پدید می‌آید؛ زیست شناسان در زبان انگلیسی از آمیختن دو واژهٔ Lion به معنای شیر و Tiger به معنای ببر با اولویت نام پدر، نام لایگر (Liger) را برای آن برگزیده‌اند (Lion + Tiger = Liger). از این رو با توجه به پاسداشت زبان فارسی نام شیببر (شیر + ببر = شیببر) برای این جانور پیشنهاد شده‌است.

مراجع:

Largest living cat

Liger