لوله‌ماهی شبه تزئینی گونه‌ای از لوله‌ماهی است که در غرب اقیانوس آرام و اقیانوس هند در لبه‌ی صخره‌های در معرض جریان‌های قوی یافت می‌شود. این ماهی بسیار زیبا استتار بسیار عالی با گیاهان دریایی دارد و یافتن آن بسیار دشوار است.

لوله‌ماهی شبه تزئینی

حداکثر طول این ماهی به ۱۲ سانتیمتر می‌رسد. تنوع رنگ این لوله‌ماهی زیاد بوده و از زرد یا قرمز تا سیاه و حتی شفاف متغیر است. لوله‌ماهی خویشاوند اسب دریایی است.

رفتار این آبزی به گونه‌ای است که برای مدت زمان زیادی به طرف پایین ثابت می‌ماند و حرکت نمی‌کند. به خاطر توانایی شنا کردن ضعیفی که این جانور دارد دوست دارد در قلمروهای خیلی کوچکی بماند. بال‌های آن‌ها به حرکت‌شان کمک می‌کند و به کمک آن‌ها می‌توانند موقعیت بدنشان را به دقت تغییر دهند ولی محدوده‌ی این حرکت خیلی کم است.

مراجع:

Solenostomus paradoxus

Diving with Harlequin Ghost Pipefish