لیسه‌ی دریایی شعله‌ای گونه‌ای بسیار رنگارنگ از لیسه‌ی دریایی یا حلزون دریایی است که بومی ساحل آفریقای جنوبی است و در ساحل آتلانتیک یافت می‌شود.

لیسه‌ی دریایی شعله‌ای

حدود ۳۵۰ میلیون سال پیش در دوره‌ی کربونیفر، گروهی از حلزون‌ها یک مسیر فرگشتی جدید پیدا کردند و یکی از بارزترین ویژگی‌های حلزون‌ها یعنی پوسته‌ی خود را از دست دادند. این گروه رفتار دیگری را در پیش گرفتند و به یکی از زیباترین تنوع‌های رنگی این سیاره بدل شدند. لیسه‌ی دریایی شعله‌ای یکی از این حلزون‌های دریایی است که به دلیل شباهتش به شعله‌ی گاز این نام را گرفته است.

طول این آبزی زیبا بین ۵۰ تا ۸۰ میلیمتر است ولی می‌تواند به ۱۲۰ میلیمتر هم برسد. تنوع رنگ این جانور بسیار زیاد است. تخم‌های این جانور کروی شکل بوده و معمولاً به ارگانیسم‌های شاخه‌ای مثل بادزن دریایی می‌چسبند. رنگ این تخم‌ها معمولاً کرمی بوده ولی ممکن است صورتی نیز باشد.

مراجع:

Gasflame nudibranch

These Are A Few Of My Favorite Species: Gasflame Nudibranch