قیافه مارماهی طوریه که انگار دارن براش جوک تعریف می‌کنن و منتظره جوک تموم شه

مارماهی جوک

مارماهی

مارماهی جانداری مهره‌دار و آبزی از رده پرتوبالگان (Actinopterygii)، راسته مارماهی‌سانان (Anguilliformes) است. این ماهی‌های استخوانی دارای بدنهایی لوله‌ای شکل بلند و نرم هستند بعضی پولک دارند و بعضی ندارند. ماهیهای پولک دار در واقع پولکشان در زیر پوستشان پنهان است مارماهی‌ها مثل مار حرکت می‌کنند و شکل S انگلیسی در بدن خود ایجاد می‌کنند که از سر شروع و به دم ختم می‌شود این عمل آنها را در درون آب به جلو می‌راند این ماهی در آبهای سرد و گرم استوایی یافت می‌شود بعضی از نژادهای مارماهی‌ها قسمتی از عمر خود را در آبهای گرم می‌گذرانند. در حدود ۶۰۰ گونه مختلف از مارماهی‌ها وجود دارد که در سراسر جهان پراکنده هستند تنها در مناطق قطبی اثری از مارماهی‌ها پیدا نمی‌شود.

مارماهی‌ها، ماهی‌های دیگر را به طور دسته جمعی از بین می‌برند این حقیقت زمانی روشن و واضح می‌باشد که گذر این ماهی‌ها به منطقه خصوصی زندگی مارماهی می‌افتد. زمانی که کانال کشتیرانی ولاند بین دریاچه انتاریو و دریاچه ایری در کانادا در سال ۱۹۹۲ باز شد مارماهی‌ها از دریا به دریاچه حمله کردند و بصورت مزاحمهای جدی برای ماهی‌ها درآمدند دو نژاد از ماهیها ۱- شاه‌ماهی سفید ۲- ماهی سفید آبهای عمیق و دو نژاد دیگر ۱- قزل آلای دریاچه‌ای ۲- ریش‌ماهی تقریباً از صفحه روزگار محو شدند.

مرجع:

مارماهي