باسیلیسک معمولی مارمولکی است که در جنگل‌های بارانی آمریکای مرکزی و جنوبی در نزدیکی رودخانه‌ها و جریان‌های آب یافت می‌شود. این مارمولک می‌تواند بر روی آب بدود.

مارمولک باسیلیسک می‌تواند بر روی آب بدود

باسیلیسک عضوی از خانواده‌ی مارمولک‌های کلاه‌خودی است و همه‌چیزخوار است و غذایش شامل حشرات، گل‌ها و مهره‌داران کوچک مانند مارها، پرنده‌ها، تخم حیوانات و ماهی است. این مارمولک دارای شکارچیان طبیعی زیادی می‌باشد که شامل خزندگان بزرگ، پرندگان و برخی پستانداران می‌باشد. مارمولک باسیلیسک برای فرار از دست شکارچیان خود را در زیر برگ‌های کف جنگل مخفی کرده و برای زمان طولانی بدون حرکت باقی می‌ماند. زمانیکه این مارمولک باید فرار کند توانایی‌اش در دویدن روی آب می‌تواند به او در فرار از دست شکارچیان کمک می‌کند. این جانور دارای پاهای عقبی بزرگی است که دارای پره‌هایی در انگشت‌هایش می‌باشد و این باعث می‌شود که بتواند حدود ۱۰ تا ۲۰ متر را در روی آب بدون اینکه غرق شود بدود.

مرجع:

Common basilisk