مار بندجورابی که به آن مار باغی یا مار باغبان نیز گفته می‌شود یک نوع مار بی‌خطر زنده‌زا و تقریباً بدون زهر است. زهر این مار آنقدر ضعیف است که تأثیری بر روی انسان ندارد و در انتقال آن به بدن طعمه نیز مشکل دارد. تصویری که مشاهده می‌کنید گونه‌ای از مار بندجورابی به نام مار بندجورابی آبی نئون است که به خاطر رنگش به این نام خوانده می‌شود.

مار بندجورابی آبی نئون

زیستگاه این مار در آمریکای شمالی است و در جنگل‌ها، بیشه‌ها، مزارع، مراتع و علفزارها زندگی می‌کند. این مار معمولاً در جایی که آب وجود دارد زندگی می‌کند و از دوزیستان نیز تغذیه می‌کند. برخی از مارهای بندجورابی نر در هنگام جفت‌گیری برای فریب دادن نرهای دیگر و دور کردن آن‌ها از ماده، فرومون ماده را تولید می‌کنند و این نرهای متقلب در جفت‌گیری موفق‌تر از نرهای دیگر هستند.

مرجع:

Garter snake