مورچه‌های سرباز یکی از وحشی‌ترین ماشین‌های کشتار در زمین هستند و می‌توانند ۵۰۰ هزار جانور را طی یک روز شکار کرده و بخورند. آن‌ها در دسته‌هایی حرکت می‌کنند که عرض آن به ۲۰ متر و طول آن به ۱۰۰ متر می‌رسد. مورچه‌های سرباز لانه نمی‌سازند بلکه از بدن خودشان به عنوان لانه استفاده می‌کنند بدین صورت که یکدیگر را گرفته و در لایه‌های متعدد بر روی هم قرار می‌گیرند. در این لانه، مورچه‌های ماده‌ی جوان‌تر در لایه‌های داخلی قرار گرفته و مورچه‌های ماده‌ی مسن‌تر در لایه‌های بیرونی قرار می‌گیرند. لایه‌ی بالایی هم در اختیار مورچه‌های سرباز است.

مورچه‌های سرباز لانه ندارند

تحقیقات نشان می‌دهند زمانیکه مورچه‌های سرباز در حال رژه رفتن هستند می‌توان نزدیک شدن‌شان را از واکنش حیوانات دیگر متوجه شد. حشرات با سر و صدا از مورچه‌های سرباز فرار کرده و پرنده‌ها آن‌ها را دنبال می‌کنند تا از پسمانده‌ی غذای‌شان بهره‌مند شوند. ولی یک مشکل جدی این مورچه‌ها این است که نابینا هستند و می‌توان آن‌ها را به سادگی منحرف کرد.

مورچه‌های سرباز

عبارت مورچه‌ی سرباز یا مورچه‌ی لشگری برای بیش از ۲۰۰ گونه‌ی مختلف مورچه بکار می‌رود. این مورچه‌ها در دسته‌های عظیم به طور همزمان به یک ناحیه‌ی مشخص یورش می‌برند. در سال ۲۰۰۳ آنالیز ژنتیکی گونه‌های مختلف این مورچه‌ها مشخص کرد که تمامی آن‌ها حدود ۱۰۰ میلیون سال پیش در زمان جدایش قاره‌های آفریقا و آمریکای جنوبی از یک نیای مشترک فرگشت یافته‌اند. این مورچه‌ها دارای کارگر، ملکه و نر می‌باشند. ملکه‌ی این مورچه‌ها ماهانه حدود ۳ تا ۴ میلیون تخم می‌گذارد.

مراجع:

Army Ants commit mass suicide by making Circle of Death

Army ant