ماهی کاردینال اوستراکد نورانی را به بیرون تف می‌کند