تحقیقات نشان می‌دهند که مردان بیشتر از زنان دروغ می‌گویند. مردان به طور متوسط ۴ با در هفته و زنان ۳ بار در هفته دروغ می‌گویند. همچنین در تحقیقی که در انگلیس بر روی ۲۰۰۰ نفر انجام شد مشخص شد که متداول‌ترین دروغی که هر دو جنس می‌گویند این است «مشکلی نیست، من خوبم». همچنین مشخص شد که زنان برای جلوگیری از صدمه زدن به احساسات بقیه دروغ می‌گویند درحالیکه مردان برای جلوگیری از ضرر مالی این کار را می‌کنند.

۸۳% افراد ادعا می‌کردند که می‌توانند تشخیص دهند چه زمانی شریک‌شان دروغ می‌گوید. به گفته‌ی متخصص زبان بدن ریچارد نیومن: «بیشتر افراد نمی‌توانند علائم دروغ گفتن را تشخیص دهند … آن‌ها فرض می‌کنند کسی که دروغ می‌گوید معمولاً صورت خود را پنهان کرده و از تماس چشمی اجتناب می‌کند درحالیکه عکس این قضیه صحیح است … دروغ‌گوها معمولاً هر کاری که بتوانند می‌کنند تا شما را متقاعد کنند در حال گفتن واقعیت هستند».

مراجع:

It’s true! Men fib more than girls: Women avoid honesty to save someone’s feelings, but males lie to save them money

Men lie six times a day and twice as often as women, study finds