مرغ مگس‌گیر بهشتی ژاپنی که به آن مرغ مگس‌گیر سیاه نیز گفته می‌شود یکی از گنجشک‌سانان با اندازه‌ی متوسط و بومی جنوب شرقی آسیاست. این پرنده اندکی از مرغ مگس‌گیر بهشتی آسیایی کوچک‌تر است ولی ظاهرش مشابه آن می‌باشد. نرهای این پرنده دم‌های بسیار بلندی دارند و ماده‌ی آن‌ها ظاهری با جذابیت کمتر و دم کوتاه‌تر دارد.

مرغ مگس‌گیر بهشتی ژاپنی

دیگر گونه‌های مرغ مگس‌گیر بهشتی

 •    مگس‌گیر بهشتی ژاپنی – Terpsiphone atrocaudata (Eyton, ۱۸۳۹)
 •    مگس‌گیر بهشتی سائوتومه – Terpsiphone atrochalybeia (Thomson, ۱۸۴۲)
 •    مگس‌گیر بهشتی بیتس – Terpsiphone batesi Chapin, ۱۹۲۱
 •    مگس‌گیر بهشتی بدفورد – Terpsiphone bedfordi (Ogilvie-Grant, ۱۹۰۷)
 •    مگس‌گیر بهشتی ماسکارین – Terpsiphone bourbonnensis (Statius Müller, ۱۷۷۶)
 •    مگس‌گیر بهشتی حنایی – Terpsiphone cinnamomea (Sharpe, ۱۸۷۷)
 •    مگس‌گیر بهشتی سیشلی – Terpsiphone corvina (Newton,E, ۱۸۶۷)
 •    مگس‌گیر بهشتی آبی – Terpsiphone cyanescens (Sharpe, ۱۸۷۷)
 •    مگس‌گیر بهشتی ماداگاسکاری – Terpsiphone mutata (Linnaeus, ۱۷۶۶)
 •    مگس‌گیر بهشتی آسیایی – Terpsiphone paradisi (Linnaeus, ۱۷۵۸)
 •    مگس‌گیر بهشتی شکم‌سرخ – Terpsiphone rufiventer (Swainson, ۱۸۳۷)
 •    مگس‌گیر بهشتی ته‌حنایی – Terpsiphone rufocinerea (Cabanis, ۱۸۷۵)
 •    Annobón paradise flycatcher – Terpsiphone smithii (Fraser, ۱۸۴۳)
 •    مگس‌گیر بهشتی آفریقایی – Terpsiphone viridis (Statius Müller, ۱۷۷۶)
مرجع:

Japanese paradise flycatcher

Paradise flycatcher