ملخ شاخک‌دراز گلسنگ برای استتار، ظاهری برگ مانند را تقلید می‌کند. این حشره‌ی شگفت‌انگیز در کوینزلند استرالیا یافته شده است. ملخ شاخک‌دراز گلسنگ با نام علمی Lichenagraecia cataphracta یک سرده‌ی جدید از ملخ‌های شاخک‌دراز است.

ملخ شاخک‌دراز گلسنگ

ملخ‌های شاخک‌دراز

ملخ‌های شاخک‌دراز که با نام جیرجیرک‌های بوته‌ای نیز شناخته می‌شوند یک تیره از راسته‌ی راست‌بالان هستند. ملخ‌های شاخک‌دراز استاد تغییر قیافه هستند و تاکنون بیش از ۶۴۰۰ گونه‌ی مختلف از آن‌ها شناسایی شده است.

برخی سرده‌ها و گونه‌های این حشره عبارتند از:

  • جیرجیرک ماکروکسیفوس (سرده)
  • جیرجیرک بزرگ بوته‌ای سبز (گونه)

محدوده‌ی زمانی زندگی این ملخ‌ها از دوران کربونیفر تا به امروز می‌باشد.

مراجع:

New to nature No 112: Lichenagraecia cataphracta

Tettigoniidae