میانگین زمان انتظار در رستوران‌های مک دونالد سه دقیقه و ۹٫۵ ثانیه می‌باشد. البته این زمان مربوط به سرویس رانندگی (Drive-through) آن می‌باشد که در آن مشتری بدون اینکه از ماشین پیاده شود غذای خود را دریافت می‌کند.

http://www.businessinsider.com/mcdonalds-pledges-1-minute-drive-thru-2014-8

http://www.businessinsider.com/mcdonalds-pledges-1-minute-drive-thru-2014-8