شب‌پره‌ی فروت پیرسینگ یا میوه‌سوراخ‌کن گونه‌ای از شب‌پره است که در نواحی بزرگی از مناطق استوایی در آسیا، آفریقا، و استرالیا یافت می‌شود ولی در هاوایی، نیوزلند و جزایر سوسایتی معرفی شد. این حشره یکی از بزرگ‌ترین حشرات میوه در جهان بوده و در دوران قبل از دگردیسی، زیبایی خیره کننده‌ای دارد.

شب‌پره‌ی فروت پیرسینگ یا میوه‌سوراخ‌کن

این پروانه در حالت بالغ یک آفت کشاورزی محسوب شده و خساراتی به میوه‌ها وارد می‌کند. همانطور که از نام این حشره پیداست میوه‌ها را با خرطوم قوی‌اش سوراخ کرده و آب آن‌ها را می‌مکد. عرض بال‌های این پروانه در نرها ۸۰ تا ۹۴ سانتیمتر است و در ماده ۹۰ تا ۱۱۰ سانتیمتر است.

مرجع:

Eudocima phalonia