مدت‌ها پیش آموختم که هرگز نباید با یک خوک کشتی گرفت. چون هر دو کثیف می‌شوید و خوک هم از این کار لذت می‌برد.

جرج برنارد شاو

منبع:

George Bernard Shaw Quotes