برای اینکه بدانیم یک نفر دارد دروغ می‌گوید باید ابتدا رفتارهای آن شخص در حالت عادی را درک کنیم. پس از آن باید به حالات صورت، زبان بدن و الگوهای حرف زدن شخص توجه کرد. بررسی‌های علمی و روانشناختی نشانه های دروغگویی نشان داده‌اند وقتی کسی در حالت گفتن مطلبی به دور از واقعیت است معمولاً دارای این نشانه‌هاست:

نشانه های دروغگویی

۱- موقعیت سرش را سریع تغییر می‌دهد

اگر سوال مستقیمی از کسی بپرسید و او ناگهان سرش را حرکت بدهد احتمالاً دارد در مورد مسئله‌ای به شما دروغ می‌گوید. در این حالت سر به طرف عقب حرکت کرده یا کج شده یا به کنار خم می‌شود. این اتفاق زمانی می‌افتد که شخص قرار است به یک سوال جواب دهد.

۲- نفس کشیدنش تغییر می‌کند

وقتی کسی به شما دروغ می‌گوید احتمالا نفس کشیدنش سنگین می‌شود که در واقع یک واکنش است. زمانیکه نفس کشیدن تغییر می‌کند شانه‌ها به طرف بالا آمده و صدای شخص ممکن است کمی ضعیف شود. در واقع نفس کم آوردن به دلیل تغییر ضربان قلب و جریان خون می‌باشد. بدن فرد زمانیکه عصبانی است و احساس بدی دارد (دروغ می‌گوید) دستخوش این تغییرات می‌شود.

۳- کمتر از حرکات دست‌ها و بدن برای حرف زدن استفاده می‌کند

این ممکن است نتیجه‌ی درگیری اعصاب فرد باشد. در هنگام حرف زدن در حالت عادی بدن حرکات زیاد و عمدتاً ناخودآگاهی انجام می‌دهد مثلاً حرکات دست‌ها و … ولی بدون حرکت ایستادن نشانه‌ی این است که چیزی درست نیست.

۴- تکرار کلمات و عبارات

این اتفاق زمانی می‌افتد که کسی می‌خواهد شما را متقاعد کند. همچنین این می‌تواند به خاطر این باشد که شخص سعی دارد وقت بیشتری برای فکر کردن و سر هم کردن دروغ پیدا کند. زیاد حرف زدن از نشانه های دروغگویی می‌باشد.

۵- اطلاعات بیش از حد به شما می‌دهد

وقتی شخصی به شما اطلاعاتی می‌دهد که از او نخواسته بودید به خصوص در مورد جزئیات کار، احتمال زیادی وجود دارد که واقعیت را به شما نگفته است. دروغ‌گوها معمولاً زیاد حرف می‌زنند تا دیگران آن‌ها را باور کنند.

۶- به دهان خود دست زده یا آن را می‌پوشاند

وقتی شخصی دهان خود را می‌پوشاند بدین معنی است که در حال فاش کردن همه‌ی واقعیات نیست و نمی‌خواهد راستش را بگوید.

۷- به طور غیرارادی قسمت‌های آسیب‌پذیر بدن را می‌پوشاند.

این قسمت‌ها می‌تواند شامل گلو، سینه، سر یا شکم باشد و به خاطر حالت دفاعی است.

۸- عوض کردن و حرکت دادن پاها

این حرکت بدین خاطر است که شخص دروغگو ناراحت و عصبی است. همچنین نشان می‌دهد که وی می‌خواهد موقعیت را ترک کند و دور شود.

۹- حرف زدن برای‌شان سخت می‌شود

این بدین خاطر است که سیستم عصبی بدن به صورت خودکار جریان بزاق در دهان را در هنگام استرس کم می‌کند که باعث خشک شدن گلو و دهان می‌گردد. یک نشانه‌ی دیگر می‌تواند گزیدن یا جمع کردن لب باشد.

۱۰- بدون اینکه زیاد پلک بزنند به شما زل می‌زنند

در هنگام دروغ گفتن شخص معمولاً بیشتر از حالت معمول به شما خیره می‌شود و کمتر پلک می‌زند. وقتی کسی واقعیت را تعریف می‌کند معمولاً چشم‌هایش را حرکت داده و گهگاه به جای دیگری نگاه می‌کند درحالیکه شخص دروغگو برای متقاعد کردن شما به چشمان‌تان خیره می‌شود.

۱۱- مطالب را زیاد به شما گوش‌زد می‌کند

دروغگوها یا حالت تدافعی می‌گیرند یا حالت خصمانه. وقتی کسی مسائل را بیش از حد به شما خاطر نشان کرده و گوش‌زد می‌کند به خاطر حالت خصمانه‌ی وی می‌باشد که از اینکه شما دروغش را بفهمید عصبانی است.

مرجع:

۱۱ Signs Someone Is Lying To You