محققان دریافته‌اند مغز کسی که عاشق شده است با مغز بقیه‌ی انسان‌ها بسیار متفاوت است. مطالعات انجام شده توسط هلن فیشر در دانشگاه راتگرز و یکی از متخصصین برجسته بر روی مبانی زیستی عشق و نشانه های عاشق شدن آشکار کرد که ۱۳ نشانه‌ی آشکار وجود دارد که نشان می‌دهد شما عاشق شده‌اید.

نشانه های عاشق شدن

۱- وقتی عاشق هستید فکر می‌کنید فرد مورد علاقه‌ی شما خاص و تک است. همچنین نمی‌توانید به کس دیگری احساسات عاشقانه داشته باشید. این اثر نتیجه‌ی مقدار زیاد دوپامین در مغز شما می‌باشد.

۲- فکر می‌کنید او کامل است. کسانی که واقعا عاشق هستند بر روی ویژگی‌های مثبت معشوقه‌شان تمرکز می‌کنند و خصوصیات منفی او را نمی‌بینند. آن‌ها همچنین بر روی اتفاقات و خاطرات مثبت تمرکز می‌کنند.

۳- عاشق شدن اغلب منجر به ناپایداری احساسی و بدنی می‌شود. اوضاع شما بین سرخوشی، خوشحالی، افزایش انرژی، بی‌خوابی، کم شدن اشتها، لرزش، افزایش ضربان قلب و تنفس و نیز نگرانی، اضطراب و احساس ناامیدی متغیر است حتی اگر کوچک‌ترین شکستی در رابطه‌تان داشته باشید.

۴- وجود برخی مشکلات با شخص دیگر باعث افزایش یافتن جذابیت عاشقانه می‌شود. غلبه بر این مشکلات باعث نزدیک‌تر شدن دو شخص می‌شود.

۵- احساس می‌کنید توسط او تسخیر شده‌اید. از نشانه های عاشق شدن این است که عشاق به طور متوسط بیش از ۸۵% از زمان بیداری‌شان را در حال فکر کردن به معشوقه‌شان هستند.

۶- آرزو می‌کنید می‌توانستید همه وقت‌تان را با هم بگذرانید. عشاق معمولاً به طور منظم نشانه‌های وابستگی احساسی در رابطه‌شان نشان می‌دهند که شامل احساس مالکیت، غیرت و حسادت، ترس از طرد شدن و اضطراب جدایی می‌باشد.

۷- آرزو می‌کنید می‌توانستید برای همیشه با هم بمانید. عاشقان خواهان وحدت احساسی با معشوق‌شان هستند و می‌خواهند به هم نزدیک‌تر شده و در مورد آینده‌شان رویاپردازی می‌کنند.

۸- احساس می‌کنید هر کاری برای او انجام می‌دهید. کسانی که عاشق هستند معمولاً یک احساس قوی همدلی با معشوق‌شان داشته و درد او را درد خود می‌دانند و توانایی قربانی کردن همه چیز را برای او دارند.

۹- عاشقان تمایل دارند اولویت‌های روزانه و لباس‌ها، ویژگی‌ها و عادات یا ارزش‌ها خود را تغییر دهند تا همخوانی بیشتری با معشوقه‌شان داشته باشند.

۱۰- عاشقان معمولاً علاقه‌ی جنسی به معشوقه‌شان احساس می‌کنند ولی این احساس بهمراه رشته‌های احساسی قوی می‌باشد. آرزوی رابطه بهمراه غیرت شدید در هنگام شک داشتن به بی‌وفایی معشوق از نشانه های عاشق شدن می‌باشد.

۱۱- با وجود اینکه عاشقان به رابطه و رسیدن به معشوق‌شان تمایل دارند ولی همبستگی احساسی را در اولویت قرار می‌دهند.

۱۲- کسانی که عاشق هستند معمولاً می‌گویند که احساس‌شان ارادی نبوده و قابل کنترل نیست.

۱۳- متأسفانه عشق معمولاً برای همیشه پایدار نیست. عشق یا وارد یک وضعیت طولانی مدت می‌شود که روانشناسان آن را وابستگی می‌نامند یا از بین می‌رود. اگر مانعی وجود داشته باشید که باعث شود عاشقان نتوانند به طور منظم یکدیگر را ببینند عشق معمولاً بیشتر از حالت معمول طول می‌کشد.

مرجع:

۱۳ Scientifically Proven Signs You’re in Love