هر چه رطوبت هوا کمتر باشد انسان توانایی تحمل گرمای بیشتری را خواهد داشت چون در رطوبت کمتر بدن راحت‌تر عرق کرده و بنابراین خنک‌تر می‌شود.

مرجع:

What Are the Limits of Human Survival?