کشتی تایتانیک در سال ۱۹۱۲ ساخته شد که هزینه‌ی ساخت آن ۷٫۵ میلیون دلار بود درحالیکه هزینه‌ی ساخت فیلم تایتانیک که در سال ۱۹۹۷ ساخته شد حدود ۲۰۰ میلیون دلار بود.

مرجع:

Titanic