وزن زبان یک وال آبی حدود ۲٫۷ تن می‌باشد و بزرگی دهان آن برای بلعیدن ۹۰ تن غذا و آب کافی است.

وال آبی

وال آبی یا نهنگ آبی (نام علمی: Balaenoptera musculus) یک نوع پستاندار دریایی است که ابعاد آن تا ۳۳٫۵۹ متر و جرم آن تا ۲۰۰ تن یا حتی بیشتر نیز می‌رسد. این موجود بزرگ‌ترین حیوان جهان است. خیلی از دانشمندان یا حتی مردمان معمولی اندازه این حیوان را با بزرگترین دایناسور و بزرگترین حیوان خشکی زی در تاریخ یعنی آمفیکوئلیاس مقایسه می کنند.

درازای این نهنگ‌ها تقریباً دو برابر نهنگ‌های خاکستری است. نهنگ‌های آبی ماده سنگین‌تر از نرها هستند. نهنگ‌های آبی معمولاً ۳۰ تا ۳۵ متر طول و در حدود ۲۰۰ تن وزن دارند. بزرگ‌ترین نهنگ آبی بالغی که تا به امروز مشاهده شده، نزدیک به ۳۷ متر (۳۶٬۸ متر) درازا داشته‌است. این نهنگ ماده ۴۷۱۷۶۰ پوند (برابر ۲۰۷۷۹۲ کیلوگرم، حدود ۲۰۸ تن) سنگینی داشته‌است. برای انگاشت بزرگی ابعاد این جانور، همین بس که که در حدود ۷۰ نفر انسان می‌توانند تنها روی زبانش بایستند، همچنین سرخرگ‌های این نهنگ به اندازه‌ای بزرگ‌اند که آدمی به راحتی می‌تواند در ایشان راه برود.

بسیاری از دانشمندان بر این باورند که نهنگ آبی بزرگترین پستانداری هست که تا کنون روی زمین زندگی کرده‌است، حتی با وجود دایناسورها. بزرگترین دایناسوری که تابحال کشف شده دایناسور آمفیکوئلیاس است که سنگینیش تنها در حدود ۱۳۰ تن ـ یعنی ۷۰ تن سبک‌تر از یک نهنگ آبی ـ بوده‌است. قلب نهنگ آبی که بزرگترین قلب جهان شناخته می شود ۱۸۰ کیلوگرم وزن دارد و در هر بار تپش می تواند ۲۲۰ لیتر خون را در بدن این حیوان به گردش درآورد. نهنگ‌های آبی نر برای جذب نهنگ‌های آبی ماده فریادهایی می‌زنند که قدرت ۱۸۰ دسی‌بل دارد. این فریادها بلندتر از صدای موتور جت جنگی هستند و از فاصله بیش از ۸۰۰ کیلومتری تشخیص‌پذیرند.

مرجع:

Blue whale