تکان دادن دُم در بین سگ‌ها نشان دهنده‌ی بروز احساسات مثبت و منفی آن‌ها می‌باشد. بررسی‌ها نشان داده‌اند که این حرکت‌ها معانی بیشتری دارند و جهت حرکت دم انعکاسی از احساسات درونی مختلف آن‌ها می‌باشد. تکان خوردن دم سگ به طرف راست به معنی آرامش سگ است درحالیکه تکان خوردن دم به سمت چپ نشان از استرس این حیوان دارد.

برای این تحقیق محققان ۴۳ سگ خانگی از نژادهای مختلف را مورد مطالعه قرار دادند. این حیوانات به جلیقه‌هایی مجهز شدند که ضربان قلب آن‌ها را نشان می‌داد و به آن‌ها ویدئوهایی از سگ‌های دیگر نشان داده شد که دم خود را به طرف چپ یا راست حرکت می‌دادند.

سگ‌هایی که شاهد تکان دادن دُم به سمت چپ بودند مضطرب‌تر شده و ضربان قلب‌شان افزایش می‌یافت درحالیکه سگ‌های مشاهده کننده‌ی حرکت دم به سمت راست آرام باقی می‌مانند و حتی شروع به برقراری ارتباط با سگ‌های درون فیلم می‌کردند که نشان می‌دهد تکان دادن دم به سمت راست یک نشان از همدم بودن است.

حرکت دم سگ‌ها به سمت راست-چپ ممکن است معنی خاصی نداشته باشد. محققان گمان می‌کنند که جهت تکان دادن دُم و پاسخ سگ‌های دیگر به این حرکت ممکن است از پاسخ‌های اتوماتیک نیمکره‌های مختلف مغز سگ‌ها نشئت گرفته باشد.

درست همانطور که نیمکره‌های چپ و راست مغز انسان، احساسات و رفتارهای مختلف او را کنترل می‌کنند جهت تکان دادن دم سگ نیز ممکن است منطبق با فعالیت نیمکره‌ها باشد. به عبارت دیگر سگی که در حال نگاه کردن به سگ دیگری است که دُم خود را به سمت راست حرکت می‌دهد (که نشان دهنده‌ی فعالیت نیمکره‌ی سمت چپ است) احساسات و کشش مثبتی را دریافت می‌کند و در پاسخ نیز احساس آرامش می‌کند.

در مقابل سگی که به یک سگ در حال تکان دادن دُم به سمت چپ می‌نگرد (که نشان از فعالیت نیمکره‌ی راست مغز آن دارد) احساسات منفی و پس‌زنی را دریافت می‌کند و پاسخ‌های مضطربانه با افزایش ضربان قلب نشان می‌دهد.

منبع:

Does your dog wag left or right? It matters