همه‌ی ماها با افراد خودشیفته برخود داشته‌ایم. این حس را نمی‌توان با احساسات دیگری مثل عزت نفس اشتباه گرفت. افراد خودشیفته این پنج نشانه را دارند:

۱- شکسته نفسی تصنعی

این نوع خضوع در واقع نوعی از غرور است ولی به صورت شکسته نفسی خود را نشان می‌دهد. افراد خودشیفته نقش قربانی را بازی کرده و خود را به گونه‌ای پایین می‌آورند که شما را مجبور کنند از آن‌ها تعریف کنید. در اینجا هدف بیشتر این است که مهم بودن خود را نشان دهند و خود را در مقام توجه قرار دهند.

پنج نشانه افراد خودشیفته

۲- نداشتن حس همدردی

خودشیفته‌ها در واقع توجهی به دیگران نشان نمی‌دهند. آن‌ها در همه‌ی موقعیت‌ها مسائل مربوط به خود را دنبال می‌کنند چون خودخواه هستند.

۳- واکنش‌های ناپخته

افراد خودشیفته خیلی حساس هستند وسریعاً با کوچک‌ترین انتقادی رنجیده خاطر می‌شوند.

۴- ساده کردن نیازهای دیگران

خودشیفته‌ها نیازهای انسان‌های اطراف خود را دست کم می‌گیرند. آن‌ها به جزئیات علایق و خواسته‌های دیگران توجه نمی‌کنند و فکر می‌کنند دیگران ارزش وقت گذاشتن ندارند.

۵- عدم توانایی برای گوش دادن

افراد خودشیفته در هنگام صحبت سوال زیادی نمی‌پرسند و سریعاً شروع به نصیحت کردن می‌کنند و به جای اینکه به حرف دیگران گوش دهند سریعاً با صحبت‌های خود به گفتگو پایان می‌دهند. آن‌ها نمی‌خواهند در یک رابطه انرژی صرف کنند.

منبع:

۵ Signs of Covert Narcissism