مانسا موسی امپراتور مالی در قرن چهاردهم میلادی بود . در آن زمان این امپراتوری در اوج قدرت بود. نام مانسا موسی به عنوان پولدارترین انسان جهان ثبت شده است و دارایی طبق ارزش پول کنونی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. پولدارترین مرد زنده‌ی جهان کارلوس اسلیم است که ثروت ۶۸ میلیارد دلاری او به مراتب کمتر از دارایی‌های منسا موسی می‌باشد.

مانسا موسی

مانسا کانکان موسیٰ دهمین مانسای (امپراتور) امپراتوری مالی بود. او میان سال‌های ۱۳۱۲ تا ۱۳۳۷ میلادی و در زمانی که امپراتوری مالی در اوج نیرومندی خود بود فرمان‌راند. از او به خاطر سفر حج و نیز یاری‌رسانیش به علوم اسلامی یادمی‌شود. مانسا موسی به احتمال میان سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۰ میلادی زاده شده است. وی امپراتوری مالی را که در باختر آفریقا جای‌دارد به داراترین و بزرگترین سرزمین این قاره تبدیل نمود.

او در چهاردهمین سال پادشاهیش به مکه رفت و با این سفر ثروت مالی را به رخ جهان کشاند. او این سفر را از پایتختش نیانی آغاز نمود، از بالای رود نیجر گذشت و با گذر از موریتانی و الجزایر کنونی راه قاهره را پیش‌گرفت. کاروان او از ۶۰هزارتن از خدمتگذارانش تشکیل می‌شد که در میان آنان ۱۲هزار برده با پوشش زربفت و ابریشم ایرانی بودند. همچنین در این کاروان ۸۰ تا ۱۰۰ شتر بود که هر یک ۳۰۰ پوند طلا حمل می‌کردند. خود مانسا موسی سوار بر اسب در جلوی کاروان و در پناه پانصد برده با پوشش زربفت روان‌بود. جز این گشاده‌دستی و پرهیزکاری پادشاه و رفتار خوب همراهانش مورد توجه قرارگرفت.

مراجع:

Meet Mansa Musa I of Mali – the richest human being in all history

Meet the 14th Century African king who was richest man in the world of all time (adjusted for inflation!)

Musa I of Mali