سالانه بیش از ۵۰ میلیارد مرغ خانگی در جهان پرورش داده می‌شود تا از گوشت و تخم‌مرغ آن‌ها استفاده شود. جمعیت مرغ‌های خانگی جهان در سال ۲۰۱۱ بیش از ۱۹ میلیارد مرغ بوده است.

مرجع:

Chicken