معمولاً گفته می‌شود پول خوشبختی نمی‌آورد ولی بر اساس یک تحقیق جدید در دانشگاه پرینستون مشخص شد که درآمد در حد ۷۵ هزار دلار در سال به گونه‌ای حس رضایت ایجاد می‌کند. درآمدهای کمتر از ۷۵ هزار دلار در سال لزوماً باعث غمگین‌تر شدن افراد نمی‌شود ولی باعث می‌شود  درگیری‌شان با مشکلات بیشتر شود. همچنین بر اساس گزارشات، بالاتر رفتن درآمد افراد به بیشتر از ۷۵ هزار دلار باعث می‌شود فرد حس کند زندگی‌اش بهتر پیش می‌رود ولی لزوماً میزان نشاط بیشتری فراهم نمی‌کند.

مرجع:

A new study by Princeton University researchers puts a figure on happiness: $75,000 a year