در تحقیقی که بر روی چهل و هفت نفر انجام شد که مشکل راه رفتن در خواب داشتند نتایج عجیب و شگفت‌انگیزی بدست آمد. در این بررسی مشخص شد زمانیکه اتفاقی در حین راه رفتن در خواب برای این افراد رخ داد تعداد کمی از آن‌ها (۱۰ مورد از ۴۷ نفر) به خاطر درد از خواب بیدار شدند درحالیکه مابقی هیچ دردی را احساس نمی‌کردند تا زمانیکه صبح از خواب بیدار شوند.

همچنین نتایج نشان داد احتمال اینکه این افراد در حالت بیداری سردرد بگیرند ۴ برابر افراد معمولی و احتمال مبتلا شدن آن‌ها به میگرن ۱۰ برابر افراد معمولی است.

مرجع:

Sleepwalkers feel no pain, remain asleep despite suffering injuries