در سال ۱۹۰۶ یک قاضی در ایالت واشنگتن آمریکا مردی به نام جو مانچ را به جرم مستی و بی‌نظمی به یک دقیقه حبس در زندان محکوم کرد. جرم جو مانچ خیلی سنگین نبود و به همین دلیل قاضی اعتقاد داشت که جو باید به زندان برود ولی نباید در آنجا بماند. وقتی محکوم، به زندان برده شد و ۶۰ ثانیه در زندان ماند آنقدر تعجب‌زده بود که خودش هم نمی‌دانست چه اتفاقی دارد برای او می‌افتد. این واقعه در روزنامه‌ی سیاتل بازتاب داده شد. جو مانچ به فاصله‌ی کوتاهی در همان سال در یک درگیری مسلحانه کشته شد.

مرجع:

The One Minute Jail Sentence