کوه اورست دارای پوشش اینترنت ۴G در ارتفاع ۵۲۰۰ متری از بالای سطح دریا می‌باشد.

مرجع:

۴G coverage on Mount Everest