گردباد دریایی مدیترانه ترکیه

گردباد دریایی در دریای مدیترانه. ترکیه

گردباد دریایی یا تنوره‌ی دریایی نوعی گردباد است که به صورت یک ستون هوای متلاطم می‌باشد که حرکت دورانی داشته و به ابر وصل است.

مرجع:

Waterspout