گرگ یال‌دار بزرگ‌ترین سگ‌سان آمریکای جنوبی است. ظاهر این گرگ شباهت زیادی به روباه دارد ولی در واقع نه گرگ است و نه روباه و حتی رابطه‌ی نزدیکی با دیگر سگ‌سانان ندارد. گرگ يال‌دار بلندترین سگ‌سان وحشی می‌باشد.

گرگ یال‌دار

این گرگ بر خلاف دیگر سگ‌سانان به صورت گروهی شکار نمی‌کند و بین غروب خوشید و نیمه‌شب به صورت تنهایی به شکار می‌پردازد. نر و ماده‌ی این گرگ از ادرار خود برای ارتباط برقرار کردن استفاده می‌کنند مثلا مسیرهای شکار یا مکان‌هایی که شکار خود را دفن کرده‌اند را با ادرار علامت‌گذاری می‌کنند.

گرگ یال‌دار

گرگ یال‌دار بزرگترین گونه‌ی سگ‌سانان در آمریکای جنوبی است. این گونه‌ی گرگ مانند اغلب گرگ‌ها گوشت‌خوار است. محل سکونت این پستاندار محیط‌های باز و نیمه باز به خصوص چمنزارهاست. این جانور شباهت‌هایی به روباه قرمز دارد هرچند که باید توجه داشت که از دسته‌ی متفاوتی است. گونه‌ی بالغ این حیوان ۶۷ تا ۱۰۷ سانتی متر قد دارد.

مرجع:

Maned wolf