گل اطلسی آسمان شب یک گل بسیار خیره کننده از خانواده‌ی اطلسی‌ها می‌باشد. این گل دارای نقطه‌های سفید در زمینه‌ی بنفش تیره می‌باشد که ظاهری مانند ستاره‌های آسمان به آن بخشیده است.

گل اطلسی آسمان شب

ارتفاع بته‌ی این گل ۲۵ سانتیمتر است و حدود ۳۰ سانتیمتر هم پخش می‌شود. این گل برای پرورش در حیات خلوت و پانسیون ایده‌آل است. دوره‌ی باز شدن گل اطلسی آسمان شب ماه ژوئن، ژولای، آگوست، سپتامبر و اکتبر می‌باشد. این گل زیبا را باید در معرض آفتاب و جای گرم و به دور از سرما پرورش داد.

گل اطلسی

اطلسی‌ها (نام علمی: Petunia) نام یک سرده از تیره بادنجانیان است. این سرده که جزء گیاهان گلدار است دارای ۳۵ گونه است. گونه اطلسی در این سرده جای دارد.

مراجع:

Petunia ‘Night Sky’

Petunia ‘NightSky’ wins the Fleurostar Award 2015 for Selecta Klemm

Petunia