گوزن آبی چینی با دندان‌های نیش دراز

گوزن آبی چینی

گوزن آبی

گوزن آبی (نام علمی: Hydropotes inermis) نوعی سم‌دار کوچک بومی چین و کره است. این حیوان تنها گوزنی است که جنس نر آن شاخ ندارد و از نظر ظاهری بیشتر به گوزن مشک شباهت دارد تا گوزن‌های دیگر. با توجه به تفاوت‌های قابل توجهی که از سایر گوزن‌ها دارد در یک زیرخانواده مستقل قرار گرفته‌است.

دندان نیش

دندان‌های نیش دندان‌هایی نسبتاً کشیده و نوک تیز اند. در برخی جانداران گاهی نوک این دندان‌ها کمی صاف است و مانند دندان‌های پیش دیده می‌شوند. این دندان برای محکم گرفتن غذا برای پاره کردن آن از هم و گاهی به عنوان سلاح دفاعی کاربرد دارند. دندان نیش در پستانداران معمولاً بزرگترین دندان است. بیشتر گونه‌های پستانداران چهار دندان نیش دارند (دوتا در هر فک) که در دو سوی دندان پیش جای گرفته‌اند. برای نمونه انسان این چنین است. در بیشتر پستانداران، دندان نیش از همه بیشتر جلب توجه می‌کند.

مرجع:

Water deer

Canine tooth