«یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بی‌سواد ابله‌تر است». مولیر

مرجع:

A learned fool is more a fool than an ignorant fool