بازیکنان فوتبال بسته به موقعیتی که در آن بازی می‌کنند به طور متوسط حدود ۱۱ کیلومتر در یک مسابقه می‌دوند و برخی بازیکنان تا ۱۵ کیلومتر نیز می‌دوند. البته این آمار شامل دروازه‌بان‌ها نمی‌باشد.

مرجع:

Which sports run the most?