زدن کلید فاصله در هنگام خواندن صفحات وب باعث می‌شود به صورت خودکار یک صفحه به طرف پایین حرکت کنید.