در نهایت آنچه به یادمان می‌ماند حرف دشمنانمان نیست، بلکه سکوت دوستانمان است. مارتین لوتر کینگ

(بیشتر…)

بیشتر