تقریبا هر فرد موفق با دو باور کار خود را شروع می‌کند: آینده می‌تواند بهتر از حال باشد و من قدرت بهتر کردن آینده را دارم.

دیوید بروکس (بیشتر…)

بیشتر