نهنگ در واقع یک نیروی مسلح نظامی آیین سیک در هند می‌باشد.

نهنگ سیک (بیشتر…)

بیشتر