استیو جابز بنیانگذار اپل به فرزندخواندگی قبول شده بود. پدر واقعی او عبدالفتاح جان جندلی اهل سوریه بود. (بیشتر…)

بیشتر