پرکاربردترین اسم جهان محمد می‌باشد که گمان می‌رود حدود ۱۵۰ میلیون نفر در جهان به این اسم وجود داشته باشد. پرکاربردترین نام خانوادگی جهان نیز اسمیت است که نام خانوادگی حدود ۸۶۰ هزار نفر در جهان می‌باشد. (بیشتر…)

بیشتر