افراد ساکت پر سر و صداترین افکار را دارند.

استیون هاوکینگ (بیشتر…)

بیشتر