برچسب: افسردگی

کمال‌گرایی باعث افسردگی می‌شود

کمال‌گرایی از نظر روانشناسی به حالتی گفته می‌شود که شخص تمایل بسیار شدیدی به بی‌نقص بودن کارها داشته و استانداردهای بسیار بالایی برای آن‌ها قرار می‌دهد. این رفتار همراه با خودارزیابی منتقدانه‌ی زیاد و اهمیت دادن بیش از حد به ارزیابی‌های دیگران می‌باشد. زمانیکه کمال‌گراها به اهداف خود نمی‌رسند معمولاً دچار افسردگی می‌شوند. بررسی‌ها نشان داده‌اند که ارتباط زیادی بین کمال‌گرایی نابهنجار و افسردگی وجود دارد.

پارکر محقق دانشگاه جان هاپکینز، تعریف ساده‌ای از کمال‌طلبی دارد. او می‌گوید: انسان‌های کمال‌طلب، فشاری دائمی برای حرکت به سمت هدف‌های غیرقابل دستیابی در درون خود احساس می‌کنند. آنها ارزش خودشان را با کارایی خودشان و دستاوردهایشان می‌سنجند. (بیشتر…)

بیشتر

فکر کردن بیش از حد یکی از دلایل افسردگی است

فکر کردن بیش از حد بدین معنی است که شخص افکار و خاطرات منفی را به صورت مکرر با خود مرور می‌کند. معمولاً زنان بیشتر دچار این وضعیت می‌شوند. فکر کردن بیش از حد برخی اوقات مشکلاتی برای ذهن ایجاد می‌کند که وجود خارجی ندارند. این فرآیند می‌تواند به کم‌خوابی نیز منجر شود.

مردم معمولاً به اتفاقات دشواری که برای‌شان می‌افتد فکر می‌کنند. برخی اوقات این می‌تواند مفید باشد و به حل مسئله کمک کند ولی فکر کردن بیش از حد به این مسائل خطر افسردگی را افزایش می‌دهد. در چنین حالتی شخص باید از خود بپرسد که آیا فکر کردن بیشتر به این مسئله به وی کمک می‌کند یا نه. (بیشتر…)

بیشتر