اگر می‌خواهید برای دیگران الهام بخش باشید لازم نیست کامل باشد. اجازه بدهید مردم از این الهام بگیرند که شما چطور با نواقص خود کنار آمده‌اید.

زیاد عبدالنور (بیشتر…)

بیشتر