پنبه داخل ناف بیشتر در افراد میانسال و مردان پُر مو تشکیل می‌شود مخصوصاً آن‌هایی که به تازگی افزایش وزن داشته‌اند. اما پنبه داخل ناف از کجا می‌آید و چگونه تشکیل می‌شود؟

پنبه داخل ناف از کجا می‌آید؟

(بیشتر…)

بیشتر