آب‌فشان فلای در ایالت نوادای آمریکا قرار دارد. در سال ۱۹۶۴ کارگران حین جستجو برای انرژی زمین‌گرمایی با مته به حفر چاه مشغول بودند که این آب‌فشان به طور اتفاقی سربرآورد و به مرور زمان با رسوب املاح به شکل کنونی درآمد.

آب‌فشان فلای (بیشتر…)

بیشتر