مانسا موسی امپراتور مالی در قرن چهاردهم میلادی بود . در آن زمان این امپراتوری در اوج قدرت بود. نام مانسا موسی به عنوان پولدارترین انسان جهان ثبت شده است و دارایی طبق ارزش پول کنونی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. پولدارترین مرد زنده‌ی جهان کارلوس اسلیم است که ثروت ۶۸ میلیارد دلاری او به مراتب کمتر از دارایی‌های منسا موسی می‌باشد. (بیشتر…)

بیشتر