کسانی که یکی از اعضای بدنشان را از دست می‌دهند اغلب برای یک مدت زمان کوتاه حس می‌کنند آن عضو همچنان به بدن‌شان متصل است و به شکل سابق قابل استفاده است. به این حس اندام خیالی گفته می‌شود و ممکن است در شرایطی باعث ایجاد فشار روانی و اضطراب طولانی مدت نیز شود. این حس ممکن است برای اندام داخلی مانند آپاندیس نیز ایجاد شود. (بیشتر…)

بیشتر