اولین راهپیمایی فضایی بدون مهار و بدون اتصال به ایستگاه فضایی در سال ۱۹۸۴ توسط مک‌کندلس انجام شد. در تصویری که مشاهده می‌کنید بروس مک‌کندلس به بیشترین فاصله از شاتل چلنجر می‌رسد.

اولین راهپیمایی فضایی بدون مهار (بیشتر…)

بیشتر