باسیلیسک معمولی مارمولکی است که در جنگل‌های بارانی آمریکای مرکزی و جنوبی در نزدیکی رودخانه‌ها و جریان‌های آب یافت می‌شود. این مارمولک می‌تواند بر روی آب بدود.

مارمولک باسیلیسک می‌تواند بر روی آب بدود (بیشتر…)

بیشتر