اگر شش ساعت برای قطع کردن یک درخت به من وقت بدهید چهار ساعت اول را صرف تیز کردن تبرم خواهم کرد.

آبراهام لینکلن (بیشتر…)

بیشتر