طوطی دم‌دراز یکی از انواع گونه‌های کوچک تا متوسط طوطی است که عموماً پرهای دم‌شان دراز است. در زیر تصویر یک طوطی دم‌دراز را مشاهده می‌کنید که در حال تلاش برای جلوگیری از ورود یه بزمجه به لانه‌اش است.

تلاش یک طوطی دم‌دراز برای جلوگیری از وارد شدن بزمجه به به لانه‌اش

(بیشتر…)

بیشتر